Sabiedriskās Domas un Tirgus Izpētes Centrs

Sabiedriskās Domas un Tirgus Izpētes Centrs nodrošina uzņēmumus, valsts iestādes un privātpersonas ar dažāda veida, nozaru pētījumu veikšanu un iegūto datu analīzi. SDTIC veic gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos pētījumus, kuru datu analīze nodrošina klientu ar informāciju, kas tālāk palīdz veidot uzņēmuma attīstības stratēģiju, ieviest tirgū jaunas tehnoloģijas vai produktus, paredzēt sabiedriskās domas attīstības scenārijus, lai ilgtermiņā varētu plānot un realizēt mārketinga komunikācijas stratēģiju un citas aktivitātes.