Atbalsta virzieni

Galvenie “Latvia Invent” atbalsta virzieni:

jaunu preču ieviešana tirgū – produktu izstāde un ieviešanas stratēģijas plānošana;

jaunu pakalpojumu ieviešana tirgū – produktu izstāde un ieviešanas stratēģijas plānošana;

jaunu zīmolu izstrāde un pozicionēšana;

pakalpojumu, servisa uzlabošana, jaunu pieeju ieviešana klientu apkalpošanā;

jaunu pārdošanas metožu ieviešana, realizācija;

inovatīvu mārketinga metožu izmēģināšana, tirgus reakcijas modelēšana, piemērošana;

komunikācijas ar klientiem kanālu paplašināšana;

produktu realizācijas kanālu paplašināšana, jaunu preču noieta tirgu meklēšana.