Praktiskā Mārketinga Akadēmija

Praktiskā Mārketinga Akadēmija ir jauno mārketinga un komunikācijas zinību speciālistu apmācības instruments, kas top efektīvāko mārketinga aktivitāšu apzināšanai paredzēta eksperimentāla pētījuma rezultātā. Pētījuma ietvaros tiek meklēti dažādu biznesa nozaru efektīvākie mārketinga veidi, kā arī tos ietekmējošie faktori, lai piedāvātu klientiem un jomas speciālistiem skaidru izpratni par mārketinga jomas izmaiņām un Latvijas specifikāciju. Pētījuma realizācijā var iesaistīties jebkurš uzņēmums, kas vēlas vienlaikus sniegt ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Latvijā, kā arī iegūt vērtīgu informāciju sava uzņēmuma mārketinga aktivitāšu plānošanai un realizācijai.