Pētersona Patents

Juridiskais un patentu birojs PĒTERSONA PATENTS ir viena no vadošajām Latvijas aģentūrām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. 1992. gadā uzņēmumu izveidoja Armīns PĒTERSONS, Latvijas patentpilnvarotais, reģ. Nr. 1.

Kopš 1992. gada birojs ir strauji attīstījies, ietverot savā darbībā visus intelektuālā īpašuma aspektus, to skaitā patentus, dizainparaugus, preču zīmes, licences, domēnu vārdus, autortiesības, augu šķirnes, aizsardzību pret negodīgu konkurenci, intelektuālā īpašuma vērtēšanu utt. PĒTERSONA PATENTS nodarbojas ar jautājumiem, kas aptver visdažādākās tehniskās jomas, tostarp ķīmiju, farmāciju, biotehnoloģiju, mehāniku, materiālzinātnes, elektroniku un komunikācijas.