Latvijas Izgudrotāju biedrība

Latvijas Izgudrotāju biedrības (LIB) galvenie darbības virzieni – atbalsts izgudrojumu izstrādei un komercializācijai, intelektuālā rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas pilnveidošana un izgudrotāju darbības popularizēšana.